workshops

Verhalen vertellen

Hoe geef je een verhaal kleur? Hoe bouw je het op? Hoe gebruik je je stem, je lichaam en de ruimte? Je puurt je fantasie uit vergeten herinneringen, volksverhalen, urban legends...


Je maakt ook dankzij de andere deelnemers kennis met verschillende vertelstijlen en soorten verhalen. Je leert hoe je vertellingen overkomen en beleeft er samen veel plezier aan.


Voor iedereen die wil leren vertellen. Je hebt geen ervaring nodig.

Taal leren – NT2 en NT1

Verhalen horen en vertellen stimuleert de behoefte tot spreken, het lokt andere verhalen uit en zet cursisten en docenten aan tot (her)vertellen met eigen inkleuring en fantasie.


Workshops met een waaier aan activerende werkvormen die aanzetten tot interactie en een open sfeer in de groep, oefeningen rond het oproepen, vertellen en kleuren van eigen anekdotes en herinneringen,

net als werken met bestaande verhalen aangebracht door de deelnemers en/of de docent. Afhankelijk van tijd, taalniveau, voorkeuren…


Voor cursisten NT1 en NT2 met een basisniveau achter de rug, CVO en basiseducatie. Voor cursisten en/of voor docenten.

+32 4 72 31 55 01

info@dewaaiervzw.be

Warandestraat 13D, 9000 Gent

COPYRIGHT © ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN

De Waaier vzw

Ontwerp website - Heike Dobbelaere